Osiemdziesiąt lat temu polski naród musiał stanąć przed wyborem. Poddać się i być nikim lub samotnie walczyć o Polskę wymarzoną w trudach budowania Rzeczypospolitej. Nie mając wiedzy o zdradzie naszych sojuszników Francji, Anglii. Stanęli do obrony Ojczyzny.

1 września z wyjątkową brutalnością, barbarzyństwem najechali na nas Niemcy, od południa Słowacy, a 17 września dołączyli Sowieci. Mieliśmy też przemilczany czwarty front - wewnętrzny - w licznych przypadkach mniejszości Niemieckie, Ukraińskie, Żydowskie, Litewskie działały na rzecz agresorów.

Warto wreszcie napisać, że w kwietniu 1939 roku sztaby francuski i angielski ustaliły:

„że los Polski będzie zależał nie od wyników początkowych zmagań, lecz od ostatecznego rezultatu wojny”

W sierpniu 1939 roku w czasie pertraktacji w Moskwie francuscy sojusznicy zgadzali się na wkroczenie na terytorium RP wojsk Sowieckich !!!

16 września o godz. 18:00 interweniował w sposób bardzo kategoryczny w Moskwie ambasador Niemiec Friedrich-Werner von der Schulenburg domagał się aby Sowieci wywiązali się z podpisanego paktu Ribbentrop-Mołotow

Skąd te nerwy? otóż dziś wiemy, że armia niemiecka, a w szczególności jej sztab nie docenił zdolności bojowej Polaków i tego, że Polacy stawią tak silny opór. W siedemnastym dniu kampanii wrześniowej Niemcy wykorzystywali już strategiczne rezerwy militarne, które wyczerpywały się z dnia na dzień. Niemieckie źródła podają, że starczyłoby amunicji jeszcze na 14 dni walki. Niektórzy autorzy niemieccy podają, że trzeba było kilku miesięcy produkcji na pełnych obrotach, aby odtworzyć stany magazynowe broni i amunicji.

12 września na brytyjsko-francuskiej konferencji w Abbeville nasi sojusznicy podjęli decyzję o zaniechaniu podjęcia działań ofensywnych przeciwko Niemcom. Informację podrzucono wywiadowi sowieckiemu dając im po cichu zielone światło.

Na mocy podpisanego traktatu 16 września Japońska armia zaprzestała walk z sowietami na pograniczu Mandżukuo i Mongolii.

Stalin natychmiast dnia następnego tj. 17 września o godzinie 6:00 zaatakował Polskę. Siły, których użył były np. w lotnictwie były większe od niemieckich. 3300 samolotów, około 5000 czołgów i 620 tysięcy żołnierzy.

Rozpoczął się czas grabieży, mordów, gwałtów, czyli rządy sowieckie. Wywieziono około 1,5 mln Polaków, zaczęto mordować inteligencję, wywozić całe fabryki, okradać muzea, biblioteki itd. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie tłumaczono nam, że to dla naszego dobra. Nikt o zdrowych zmysłach w to nie wierzył. Holokaust polskiego narodu na Kresach dopiero się zaczął. Podczas okupacji sowieckiej z ochotą mordowano naród polski. W niecałe dwa lata, w 1941 roku, rozpoczęła się okupacja niemiecka i z równą ochotą rozpoczęła mordowanie pozostałych. Z nieukrywaną satysfakcją pod okiem Niemców powstawały takie organizacje jak UPA, które w sposób systemowy paliły, grabiły i mordowały setki polskich miast i wsi.

To 17 Września był dniem rozpoczęcia eksterminacji (holokaustu) narodu polskiego z polskiej ziemi. Dla prawdy historycznej należy napisać, że zagrabione wówczas ziemie nigdy nie powróciły w granice Rzeczypospolitej.

Słyszę ciągle, że Polska miała słabą armię, że były błędy, że …..że itd.

A teraz parę cyfr.

W kampanii wrześniowej przeciw Polsce użyto łącznie :

Wojska lądowe (liczba żołnierzy)

Niemcy

1 880 000

Sowieci

660 000

Słowacy

50 000

Razem

2 590 000

 Lotnictwo - samoloty bojowe

Niemcy

3 000

Sowieci

3300

Słowacy

20

Razem

6 320

Broń pancerna - czołgi, wozy pancerne 

Niemcy

2800

Sowieci

5000

Słowacy

?

Razem

7 800

W kampanii przeciwko zachodowi w 1940 roku Niemcy użyli :2600 czołgów i 3300 samolotów a więc połowę środków bojowych użytych przeciw Polsce.
Żeby jasno wybrzmiało: Nigdy przeciwko jakiemukolwiek Państwu nie użyto takiej siły i to z czterech kierunków
A pomimo tego Państwo które odbudowywało się przez jedynie 21 lat nie poddało się - walczyło o niepodległość wszędzie gdzie można było.

Cześć i Chwała Bohaterom

Marek Jakubiak

 

Zdjęcie: Wikipedia