Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto, które zostało ogłoszone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku na cześć zawieszenia biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec w dniu 2 maja 1945r. 

                                                 flaga

ZAPAMIĘTAJ ZASADY WYWIESZANIA FLAGI PAŃSTWOWEJ:

  • Flaga  lub  banner  eksponowane  publicznie  muszą  być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione.
  • Weksylia  mogą  pozostawać  na  maszcie  od  świtu  do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej muszą być odpowiednio oświetlone.
  • Na  terenie  RP  flaga  państwowa  Rzeczypospolitej  Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.  Jeśli  eksponuje  się  na  masztach  więcej  flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią.
  • Nie  powinno  się  podnosić  i  wywieszać  weksyliów  w  dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.
  • W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub  śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć.
  • Flaga  nigdy  nie  może  dotknąć  podłogi,  ziemi,  bruku  lub wody.
  • Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Wybory na Urząd Prezydenta RP

Wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nasz Kandydat: MAREK  JAKUBIAK 

Dzień Ojca

"Dziś dzień ojca Drogi Tato.                                                                                                                                                                        C

Dzień Matki

Drogim Mamom, najpiękniejsze składamy życzenia

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto, które zostało ogłoszone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku na cześć zawieszenia biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na