Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791

3 maja 1791 roku

Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która do dziś nazywana jest Konstytucją 3 Maja.  Powszechnie uważana jest ona za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą regulującą ustrój prawny, obowiązki obywateli oraz organizację władz państwowych.

                                                               3 maja

Jako jednolity dokument, wprowadziła jedność państwa, co oznaczało to, że w kraju miał być rząd, skarb oraz armia.

W pierwszym artykule dokumentu określono też dominującą rolę religii katolickiej. Kolejne artykuły stanowiły też o ważności szlachty oraz mieszczaństwa, a także opisywały poddaństwo chłopów wobec szlachty.

Konstytucja wprowadziła też trójpodział władzy. Władza ustawodawcza spoczywała na dwuizbowym parlamencie (Sejm i Senat), funkcja wykonawcza przypadała królowi oraz rządowi,          a rola sądownicza została powierzona niezależnym trybunałom i sądom powszechnym.

 

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Wybory na Urząd Prezydenta RP

Wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nasz Kandydat: MAREK  JAKUBIAK 

Dzień Ojca

"Dziś dzień ojca Drogi Tato.                                                                                                                                                                        C

Dzień Matki

Drogim Mamom, najpiękniejsze składamy życzenia

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto, które zostało ogłoszone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku na cześć zawieszenia biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na