W dniu 13 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów województw, okręgów i powiatów.

Spotkanie odbyło się w sprawie podjęcia wspólnie kluczowych decyzji dot. przyszłych wyborów parlamentarnych i udziału w nich naszej organizacji.

W trakcie obrad Poseł Marek Jakubiak wraz z Zarządem zdali relację z dotychczasowych działań mających na celu zbudowanie centroprawicowego bloku zdolnego odnieść sukces wyborczy. Omawiając plany na przyszłość przedstawiono rozwiązania najbardziej pożądane i jednocześnie przeszkody, które sprawiają że rozwiązania te stają się mało realne. Zaprezentowano możliwości, jakie pozostały oraz ich przewidywane skutki.

Odbyła się także dyskusja, podczas której przybyli Członkowie mieli możliwość zadawania pytań oraz wyrażania opinii i zgłaszania postulatów nie tylko w związku z głównym tematem spotkania ale także w innych sprawach dotyczących działalności FdR.

Rzeczowe i konstruktywne wypowiedzi uczestników oraz życzliwa atmosfera wpłynęły bardzo pozytywnie na jakość prowadzonej dyskusji.