WKW dniu 14 lipca 2019r. w Krakowie odbyły się wybory przewodniczącego okręgu nr 13, obejmującego powiaty: krakowski, miechowski i olkuski oraz miasto na prawach powiatu - Kraków.

Najwięcej głosów (91%) uzyskała Wioleta Kamińska.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.