W dniu 5.09.2020r. w Bojanowie odbył się Zjazd Federacji dla Rzeczypospolitej w trakcie którego delegaci na zjazd udzielili dotychczasowemu Prezesowi Panu Markowi Jakubiakowi jednogłośnie absolutorium. W trakcie zjazdu doszło do wyboru nowych władz Federacji dla Rzeczypospolitej. 

Na funkcje Prezesa jednomyślnie wybrano Pana Marka Jakubiaka.

W skład Zarządu partii oprócz Prezesa zostali powołani:

- Wiceprezes - Anna Krystowska,

- Sekretarz - Łukasz Dymko,

- Skarbnik - Mikołaj Piechota.

Zjazd ze swojego składu wybrał również Komisję Rewizyjną oraz Sąd Partyjny. Po omówieniu dotychczasowej pracy, określono przyszłościowe priorytety działania oraz przyszłe cele w budowaniu struktur.

na zdjęciu poniżej od prawej: Prezes - Marek Jakubiak, Wiceprezes - Anna Krystowska, Sekretarz - Łukasz Dymko, Skarbnik - Mikołaj Piechota