Program w pigułce

 1. Zmiana konstytucji
  - Wzmocnienie roli Prezydenta (m.in. pełne zwierzchnictwo nad armią i Ministerstwem Spraw Zagranicznych).
  System wyborczy JOW.
  - Dni referendalne z bezprogowym referendum lub wprowadzanie głosu elektorskiego do głosowań sejmowych nad ustawami.
 2. Reforma ZUS
  - Wprowadzanie emerytury obywatelskiej.
 3. Reforma podatkowa
  - Zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT w ciągu następnych 3 lat kolejno: 10 tys., 25 tys., 30 tys. zł. Opcjonalnie całkowita likwidacja podatku PIT.
  - Zryczałtowany podatek dochodowy 1% od przychodu zamiast podatku CIT, bez kosztów jego uzyskania lub alternatywnie podatek regresywny: stawka podatku maleje wraz ze wzrostem dochodu (rentowności) przedsiębiorstwa.
 4. Reforma wymiaru sprawiedliwości
  - Przywrócenie instytucji sędziów pokoju na zasadach kolegium ds. wykroczeń.
  - Czas trwania spraw gospodarczych od wokandy do wyroku nie dłuższy niż 1,5 roku
  - W sprawach gospodarczych sąd może korzystać oprócz z biegłych także z izb gospodarczych.
 5. Reforma urzędowo-legislacyjna
  - Likwidacja niepotrzebnych urzędów
   (m.in. Powiatowych Urzędów Pracy, Głównego Inspektoratu Technik)
  - decentralizacja części Ministerstw (np. Ministerstwo Gospodarki Morskiej przeniesiemy do Gdańska)
  - Wprowadzenie jednej ustawy powinno powodować usunięcie dwóch ustaw.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem

Rybnickie struktury Federacji dla Rzeczypospolitej zapraszają na otwarte spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem:

Zjazd struktur FdR w Warszawie

13 lipca 2019r. w Warszawie odbędzie się zjazd lokalnych liderów FdR.

Spotkanie w Katowicach

Drodzy Członkowie i Sympatycy Federacji dla Rzeczypospolitej z województwa śląskiego

Pragniemy zaprosić Was na zebranie naszych struktur.

Konferencja programowa

WARSZAWA, SEJM RP (ul. Wiejska 4/6/8), Sala im. Jacka Kuronia

Otwarte spotkania z Posłem Markiem Jakubiakiem na Śląsku
Dwa otwarte spotkania z Posłem Markiem Jakubiakiem na Śląsku. W czwartek 7 marca o godzinie 14:30 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach a następnie o godzinie 18:00 w Rezydencja Luxury Hotel w Piekarach Śląskich