Program w pigułce

 1. Zmiana konstytucji
  - Wzmocnienie roli Prezydenta (m.in. pełne zwierzchnictwo nad armią i Ministerstwem Spraw Zagranicznych).
  System wyborczy JOW.
  - Dni referendalne z bezprogowym referendum lub wprowadzanie głosu elektorskiego do głosowań sejmowych nad ustawami.
 2. Reforma ZUS
  - Wprowadzanie emerytury obywatelskiej.
 3. Reforma podatkowa
  - Zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT w ciągu następnych 3 lat kolejno: 10 tys., 25 tys., 30 tys. zł. Opcjonalnie całkowita likwidacja podatku PIT.
  - Zryczałtowany podatek dochodowy 1% od przychodu zamiast podatku CIT, bez kosztów jego uzyskania lub alternatywnie podatek regresywny: stawka podatku maleje wraz ze wzrostem dochodu (rentowności) przedsiębiorstwa.
 4. Reforma wymiaru sprawiedliwości
  - Przywrócenie instytucji sędziów pokoju na zasadach kolegium ds. wykroczeń.
  - Czas trwania spraw gospodarczych od wokandy do wyroku nie dłuższy niż 1,5 roku
  - W sprawach gospodarczych sąd może korzystać oprócz z biegłych także z izb gospodarczych.
 5. Reforma urzędowo-legislacyjna
  - Likwidacja niepotrzebnych urzędów
   (m.in. Powiatowych Urzędów Pracy, Głównego Inspektoratu Technik)
  - decentralizacja części Ministerstw (np. Ministerstwo Gospodarki Morskiej przeniesiemy do Gdańska)
  - Wprowadzenie jednej ustawy powinno powodować usunięcie dwóch ustaw.

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski

Nadchodzące wydarzenia

Otwarte spotkanie z Posłem Markiem Jakubiakiem w Szczecinie
Zapraszamy wszystkich członków "Federacji dla Rzeczypospolitej" , zwolenników oraz inne osoby zainteresowane spotkaniem z posłem na Sejm RP Markiem Jakubiakiem
OLSZTYN - Spotkanie organizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego.
I spotkanie organizacyjne województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn, Aleja Warszawska 37 (Hotel Kopernik) Sobota, 16 lutego 2019 g. 13:00
RADOM - Spotkanie organizacyjne okręgu radomskiego
I spotkanie organizacyjne okręgu radomskiego Radom Rynek 3 Poniedziałek, 11 lutego 2019 g. 18:00
Spotkanie organizacyjne województwa pomorskiego.

Szanowni Państwo

Zapraszamy na Pierwsze spotkanie w województwie Pomorskim.

Spotkanie organizacyjne województwa lubuskiego.

Zapraszam na spotkanie dla członków i kandydatów do Federacji dla Rzeczypospolitej

Spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na spotkanie w Poznaniu. Szczególnie tych, którzy nie dotarli na pierwsze spotkanie organizacyjne ze względu na termin (22 grudnia tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia)