Poniżej znajdują się potrzebne załączniki:

wykaz-podpisow--instrukcja.pdf

Wykaz-podpisów-PE-Konfederacja.pdf

 

Instrukcja dla członków FdR

Uwaga: podczas zbierania podpisów gromadzimy dane osobowe. Konieczna jest szczególna
ostrożność

Aby podpis był uznany za poprawny, wszystkie rubryki muszą być wypełnione i to czytelnie.
W razie potrzeby skreśla się cały wiersz i pisze się od nowa pod spodem.

Nie wolno niczego zmieniać w wyglądzie karty. Nie wolno karty przerabiać, nie wolno nic dopisywać.
Na liście może podpisać się każda osoba pełnoletnia, posiadająca nr PESEL, będąca w spisie wyborców (czyli tam gdzie głosuje) w danym okręgu
Numer okręgu to numer okręgu wyborczego w wyborach do PE a nie do Sejmu, poniżej znajdziesz listę okręgów.
List nie wolno zgubić, nie wolno dać sobie odebrać czy ukraść, nie wolno wysłać listem zwykłym (musi być list polecony), nie wolno przekazać osobie nie zaufanej.
Liczy się każdy głos! Możesz wysłać kartę nawet z jednym podpisem. Zachęcamy do zebrania podpisów wśród rodziny i znajomych.
Zbiórkę podpisów w ramach FdR koordynują wyłącznie osoby z FdR.
Osoby z pozostałych ugrupowań tworzących koalicję mogą współpracować, lecz nie mogą niczego nakazać. W szczególności, co ważne, list nie oddajemy nikomu jak tylko osobom z FdR.